Beelden uit de Klassieke Oudheid, historische portretten, documenten, oude landkaarten,  zijn elementen die steeds in mijn werk terugkomen.  Deze elementen worden hergebruikt en gerangschikt.

In mijn latere werk ( o.a. in de serie Budapest) is het uitgangspunt en inspiratiebron mijn familiegeschiedenis waarbij ik soms portretfoto's, stadsgezichten, plattegronden van het oude Budapest, brieven en documenten verwerk en waardoor uiteindelijk een beeld ontstaat  van voorbije tijd, weemoed, verlatenheid en leegte.  Beelden van de dingen die geweest zijn. Dat wat nog overblijft zijn enkel fragmenten van wat eens gaaf, levend, groots en heel  was.

Kortom: Omnia orta occidunt ( Seneca) - Al wat opgekomen is, gaat ten onder , of: Omnia mutantur, nihil interit ( Ovidius) - alles verandert, niets vergaat.

www.tejfel.nl

artejfel@hotmail.com